Kompan en Repcon behalen gezamenlijk niveau 5 van de CO2-prestatieladder

Kompan en Repcon zijn, als eerste speeltoestellen leveranciers, op het hoogst haalbare niveau gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Kompan en Repcon zijn reeds jaren actief om duurzame initiatieven te ontplooien en hierin te participeren. Beide bedrijven zijn zeer tevreden met het behalen van het CO2 Certificaat niveau 5 en bedanken alle betrokkenen, die deze prestatie mogelijk hebben gemaakt. Tegelijkertijd beseffen zij dat dit hoogst haalbare niveau, geen eindstation is en blijven zij hun doelstellingen naar de toekomst bijstellen de ecologische voetafdruk verder te reduceren. De CO2 prestatieladder is een instrument dat bedrijven stimuleert om na te denken over de CO2-emissies van de eigen organisatie en die van hun leveranciers. Met het behalen van het certificaat laat het bedrijf zien dat het actief werk maakt van CO2-reductie. Kompan en Repcon brengen structureel de CO2 footprint in kaart. Zo monitoren zij hun uitstoot en nemen ze maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. “De kinderen die nu van onze toestellen gebruik maken, vormen de generatie die in 2050 de circulaire ambities moeten waarmaken. Wij nemen de verantwoordelijkheid het goede voorbeeld te stellen en deze jeugd te bedienen met duurzaam ingerichte buitenruimtes.” aldus Sjoerd van Rossem Algemeen Directeur Kompan / Repcon. De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 5 op de ladder laten de bedrijven zien dat zij koplopers zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. Voordeel voor onze opdrachtgevers is hiervan dat zij verzekerd zijn van een partner die duurzaam ondernemen op de eerste plaats zet. Dat zij samenwerken met een organisatie die circulair is binnen èn buiten haar bedrijf.
Klik hier voor informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *