Statistieken 2020

Zo in het begin van 2021 lijkt het ons goed eens terug te blikken op de ontwikkelingen in 2020 en de verschuivingen in de markt welke er zijn geweest. Wij putten daarbij uit onze eigen praktijk maar zijn daarin ook toonaangevend in de markt. Iedereen weet dat Corona onze samenleving fors heeft verstoord en ieder op zijn eigen manier zijn weg er wel of niet in heeft gevonden. Sommigen zijn hard geraakt anderen zijn er misschien wel sterker uitgekomen. 

Als ik mij concentreer op de verkoop transacties van 2020, welke gerealiseerd zijn door ons kantoor kan ik niet anders concluderen dan dat er nog nooit zoveel bedrijven van eigenaar zijn gewisseld in 1 jaar. Inmiddels zit ik 35 jaar in het vak en heb het nodige meegemaakt maar deze aantallen zijn ongekend. De verkopen die hebben plaatsgevonden zijn niet het gevolg van bedrijfseconomische bedreigingen als gevolg van Corona maar juist de kansen die Corona heeft geboden aan de binnenlandse verblijfsrecreatieve sector. In de voorgaande jaren verkocht ons kantoor gemiddeld ca. 25 bedrijven op jaarbasis en waardeerden wij een 125 bedrijven per jaar in de vorm van een taxatierapport. De taxaties zijn dit jaar licht toegenomen naar 150 en zijn veelal het gevolg geweest door het feit dat bankinstellingen de markt hebben willen monitoren zeker in deze hectische tijd. De verkopen daarentegen zijn explosief gestegen, wij verkochten dit jaar 51 bedrijven en hebben deze ook overgedragen. Er wordt door velen geschreven dat de concerns de markt bepalen echter uit onderstaand staatje blijkt dat er zeker evenwicht in de markt is.


aantallen% markt
concernovernames1427%
> € 10.000.000,-36%
> € 5.000.000,-48%
> € 2.500.000,-918%
> € 1.000.000,-1224%
< € 1.000.000,-918%

51100%

Een interessant gegeven is ook in welke provincies nu de meest verschuivingen plaatsvinden, in onze beleving heeft dit niet zozeer te maken met waar is de meeste vraag naar maar welke ondernemers zijn toe aan bedrijfsopvolging.

Wat wij wel constateren is dat de dagrecreatie het moeilijk heeft in coronatijd ondanks dat hier nog geen gedwongen verkopen door ons zijn geconstateerd is de vraag hierna beperkt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de transacties naar gebruik:

VerblijfsrecreactieWatersportDagrecreatieOntwikkeling
3751851

Al met al positieve geluiden waarbij wij ons wel afvragen hoe lang dit stand houdt? Voor 2021 zijn wij onverminderd positief inmiddels zijn er al weer 20 overnamecontracten afgesloten door ons kantoor.

Wij merken een schaarste op de markt in aanbod wat voor degene die overweegt te verkopen het ultieme moment is om de markt te verkennen. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.

FlevopolderUtrechtFrieslandZuidhollandBrabantGelderlandOverijssel
12233148


DrentheGroningenNoordhollandLimburgZeelandTotaal
4335351

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *