Statistieken 2022

Traditiegetrouw blikken wij terug, als vaste columnist in De Recreavakkrant, op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de verschuivingen die er in de markt zijn geweest in ons vakgebied. Wij putten daarbij uit onze eigen praktijk en zijn daarmee toonaangevend zijn in de markt. Wij spreken dagelijks recreatieondernemers, iets dat veelal begint in onze taxatiepraktijk waardoor wij ca. 175 bedrijven per jaar bezoeken. Iedereen weet dat Corona onze samenleving 2 jaar op rij fors heeft verstoord maar wij inmiddels weer terug gekomen zijn in een open samenleving. Deze samenleving wordt nu weer verstoord door de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, met alle economische gevolgen van dien.

Als ik mij concentreer op de verkooptransacties van 2022 die gerealiseerd zijn door ons kantoor, kan ik niet anders dan concluderen dat de markt volop op in beweging is en onze sector er ondanks alle tegenslagen weer sterker uitgekomen is. De verkopen die hebben plaatsgevonden zijn niet het gevolg van bedrijfseconomische bedreigingen, maar juist het gevolg van de kansen die hieruit zijn ontstaan voor de binnenlandse verblijfsrecreatieve sector.

De verkopen blijven constant goed. In 2020 verkochten wij 51 bedrijven. In 2021 verkochten wij 40 bedrijven. Voor 2022 is de teller geëindigd op 46 bedrijven. Hieronder ziet u de verdeling in aantallen en prijssegment.

Een interessant gegeven is hoe de concerns zich hebben geroerd in deze markt, zowel nationaal als internationaal. Hiebij valt op dat ondanks vele geluiden in de media dat concerns de markt opslokken dit een uit zijn verband getrokken conclussie is. Het traditioneele familiebedrijf blijft toonaangevend in onze markt.

Een ander gegeven is in welke provincies nu de meeste verschuivingen plaatsvinden. Dit heeft in onze beleving niet zozeer te maken met naar welke provincie de meeste vraag is, maar welke ondernemers zijn toe aan bedrijfsopvolging.

In de media wordt veel gesproken over dat locaties herontwikkeld worden met alle gevolgen van dien. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de transacties naar gebruik, waarbij ontwikkeling of herontwikkeling ruim een 1/4 van de transacties vertegenwoordigd. In onze beleving goed verklaarbaar, omdat een kenmerk van de recreatiemarkt is dat deze onderhevig is aan trends in tegenstelling tot regulier vastgoed, waardoor er een kortere levensduur is.

Al met al positieve geluiden, waarbij wij ons wel afvragen hoe lang dit stand houdt? Wij zien enigszins een afvlakking in de markt en dan met name in omloopsnelheid. Ingegeven door de hogere rentestanden en langere financieringstrajecten. Voor 2023 blijven wij echter positief. Er zijn immers inmiddels  al weer 14 koopcontracten afgesloten door ons kantoor voor 2023.

Kortom wij merken dat er schaarste blijft op de markt in aanbod, wat voor degene die overweegt te verkopen wellicht het ultieme moment is om de markt te verkennen. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *