Still going strong

Recentelijk belde een al jarenlange mij trouwe cliënt mij. Ietwat bedeesd klonk het aan de andere kant van de lijn: Hans tot mijn schrik hoorde ik dat je inmiddels de 65 gepasseerd bent; je gaat toch nog niet stoppen met werken. Gelukkig kon ik de persoon in kwestie snel gerust stellen. Ik ben zeker nog niet van plan te gaan stoppen. Ik heb nog steeds een ontzettend leuk vak. Ik mag overdrachten en overnames van ondernemingen, al dan niet binnen de familiesfeer begeleiden, mag cliënten adviseren op het gebied van de Heffingen Lagere Overheden (in het bijzonder de Woz, de Forensen- en Toeristenbelasting en de Afvalstoffenheffing) en daarnaast cliënten adviseren bij het maken van strategische keuzes. Wat zou ik doen als ik hun schoenen zou staan, welke alternatieven zijn er; waarom dan die ene keuze dan wel en die andere niet.

Op het gebied van die heffingen Lagere Overheden procedeer ik ook nog regelmatig. Met de nodige trots mag ik zeggen dat de diverse Rechtbanken en Gerechtshoven in het land dan ook nog vaak met mij eens zijn. Zo werd ik recentelijk weer geconfronteerd met een belastingplichtige die een paar recreatieparken bezit. Al jaren vulde zij op het aangiftebiljet getrouw voor alle recreatiewoningen het daadwerkelijke aantal overnachtingen in. Keer op keer legde de betreffende gemeente geheel dienovereenkomstig de aanslagen Toeristenbelasting op. Kennisname van de verordening leerde echter dat in casu in de basis een forfaitaire regeling van toepassing was. Toepassing van die regeling leverde veel lagere afdrachten op dan de verschuldigde Toeristenbelasting op basis van het daadwerkelijke aantal overnachtingen. Met succes werd dan ook een beroepsprocedure gevoerd. Na het met succes voeren van de beroepsprocedure hebben we de betreffende gemeente verzocht ook de in het verleden opgelegde aanslagen ambtshalve te verminderen. De heffingsambtenaar behoort onder die omstandigheden, ingevolge het bepaalde in de wet een afweging te maken: Wat zou ik gedaan hebben, als het bezwaarschrift tijdig was ingediend. Als de conclusie van dat denkproces is: dan was ik aan het bezwaar tegemoet gekomen behoort de aanslag ambtshalve verminderd te worden.  Als de ambtenaar het weigert heb je daar helaas geen rechtsmiddelen tegen. Gelukkig gaat het echter meestal goed. in het betreffende geval werden de verzoeken volledig gehonoreerd.  De ondernemer in kwestie mocht een bijschrijving van ruim € 90.000 van in het verleden teveel betaalde Toeristenbelasting tegemoet zien, kortom een substantiële besparing. Het zal u als lezer niet verbazen dat je daar best dankbare cliënten aan over houdt.

Heeft u naar aanleiding van deze column vragen of opmerkingen: bel naar Hans de Willigen 06-15851402 of mail naar hans@dewilligenadvies.nl

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *